פרוייקטים
פרוייקטים
אספקת מים
בשנים האחרונות הפך משאב המים למשאב חשוב ויקר ההולך ומתמעט בהדרגה.
מחלקת אספקת מים עורכת תכנון כללי ומפורט של מערכות אספקת מים. עבודות התכנון הכללי כוללות ניתוח מערכת אספקת המים הקיימת, ניתוח מקורות המים, עריכת תחזית צריכת מים, עריכת מאזנים, הצעת פתרונות תוך שימוש בפותר רשת, וביצוע ניתוח כלכלי לבחירת חלופה אופטימלית. עבודות התכנון המפורט של מתקני אספקת מים, כגון: תחנות שאיבה, קידוחי הפקה, בריכות וקווי מים, כאשר התכנון כולל, תכנון הידראולי של המתקנים וקביעת אופן תפעולם, תכנון מכני, הנדסה אזרחית, חשמל, הגנה קתודית. עבודת התכנון כולל תיאומי תשתיות וטיפול בהיתר בניה, הזמנת ציוד, ופיקוח עליון על ביצוע הפרויקטים.

תחומי הפעילות של מחלקת אספקת המים כוללים:
  • תכנון מפורט של מתקנים להספקת מים: קווי מים, מאגרים, בריכות, תחנות שאיבה וקידוחים.
  • תכנון כללי של מערכות אספקת מים.
  • הכנת תוכניות אב.
 |  Home | 
Ecolog-Engineering LTD- www.ecolog.co.il © כל הזכויות שמורות
Ecolog
Ecolog Engineering Ltd © All rights reserved Home | Recommended Links | Site map | Contact
3 Pekeris St., Edison Entrance, Tamar Park, Rehovot 76702, Israel. Tel: 972 8 947 5222, Fax: 972 8 947 7008
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל